Παρουσίαση & Εφαρμογή της νέας θεραπευτικής σειράς “KERAPLANT NATURE”

Παρουσίαση & Εφαρμογή της νέας θεραπευτικής σειράς “KERAPLANT NATURE”
Ημέρα: Πέμπτη / Thursday 28.03.2019
Ώρα: 9:30 - 12:30
Τοποθεσία: Lisap Academy,
Strovolos Avenue 126, Nicosia,
M Hair Company
Είσοδος: Ελεύθερη / Free Entrance
Presentation Seminar: “KERAPLANT NATURE”
Surprise Special offers for the day