Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο "Creative Bleach" (Διήμερο) στην Ακαδημία "Lisap - Milano"

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο "Creative Bleach" (Διήμερο) στην Ακαδημία "Lisap - Milano" στην Ιταλία (Μιλάνο) για ομάδα επαγγελματιών κομμωτών από Κύπρο.
- Training Seminar "Creative Bleach" (two days) at Lisap - Milano Academy in Italy for Greek Cypriot professional hairdressers from Cypurs.
Everybody who took part in this training had the chance to be train and practice on live models and other on Bleaching (lightening) hair to create all different colors according to fashion trends and more or neutralise unwanted colors.
The M. hair Company and its team of hairdressers would like to thank Lisap - Milano and their trainers for all the preparation and execution of the whole training.
And of course M. hair Comp. would like to thank all the team of Cypriot hairdressers for their absolute cooperation.