Διεύθυνση:
Λεωφόρος Στροβόλου 126
Στρόβολος
Λευκωσία
2042
Κύπρος
Τηλέφωνο:
(+357)-22-424444, (+357)-22-573347
Φαξ:
(+357)-22-573015
Κινητό:
99-477831